business-risk-concept-pic2Prin modificarea legii contabilitatii (L 82/1991)adusa de L 259/2007 nu mai este posibil in nici un caz ca administratorul sa semneze singur situatiile financiare si alte documente contabile, societatea fiind obligata sa organizeze si sa conduca contabilitatea fie intern prin departament de contabilitate, fie extern prin contract de prestari servicii contabile. Precizarea ” de regula” din art.10 alin.(2) semnifica faptul ca tratamentul de baza in organizarea si conducerea contabilitatii este cel cu angajati proprii(contract de munca, indiferent de regimul de lucru) cu studii economice superioare, iar tratamentul alternativ este cel cu contract de servicii contabile.
La art.10 alin.(4) din L82 /1991 legea contabilitatii se precizeaza ca ” raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic,contabilului sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine.In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari servicii incheiat cu persoane fizice sau juridice,autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si raspunderilor contractuale”. Prin urmare a fost eliminata posibilitatea ca administratorul unei societati comerciale sa raspunda pentru tinerea contabilitatii acolo unde cifra de afaceri anuala este cel mult echivalentul a 50000 eur, asa cum se preciza in varianta anterioara a L82 /1991 legea contabilitatii, la art.10 alin.(4).

Decizia va apartine,dar este bine de retinut ca:

  • In cazul prestarii de servicii de contabilitate fara contract,ADMINISTRATORUL este pe deplin responsabil de legalitatea situatiilor intocmite
  • In cazul unui control fiscal ADMINISTRATORUL este pe deplin raspunzator de neregulile constatate.

In cazul unui contract cu firma avizata toata responsabilitatea revine prestatorului de servicii.

Contactati un consultant sau expert contabil autorizat  Bucuresti-Ilfov din cadrul unei firme de servicii de contabilitate Bucuresti-Ilfov,chiar Aici !

| firma de contabilitate Bucuresti-Ilfov | program contabilitate gratuit | caut expert contabil | caut experti contabili | firme de contabilitate Bucuresti cabinet individual expert contabil Bucuresti-Ilfov | consultanta fiscala | consultanta financiara | acte necesare infiintare firma |